Hình thức thanh toán của Khách sạn Amy

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Quý khách vui lòng liên hệ :

Nguyễn Thị Ba
Mobile: 0125 362 7277
Email: sales@amyhotel.vn

Khách sạn Amy
Địa chỉ: 78 Hùng Vương – Nha Trang – Việt Nam
ĐT: (+84) 058.3527003 – 3527004
Fax: (+84) 058.3525445
Email: info@amyhotel.vn